←Prev   Ayah an-Nahl (The Bee) 16:80   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve Allah
ve allâhu
kıldı, yaptı
ceale
size, sizin için
lekum
den
min
sizin evleriniz(den)
buyûti-kum
(mesken) huzur, sekînet, dinlenme yeri
sekenen
ve kıldı
ve ceale
size, sizin için
lekum
den
min
derisin(den), ciltlerin(den)
culûdi
hayvanlar
el en’âmi
evler
buyûten
onu hafifçe taşırsınız
testehıffûne-hâ
gün
yevme
sizin yolculuğunuz
za’ni-kum
ve gün
ve yevme
sizin yerleşmeniz, ikâmet etmeniz, konaklamanız
ikâmeti-kum
ve onun
ve min
yünlerinden (koyun yünü)
asvâfi-hâ (sûfu)
ve onun tüyleri (deve tüyü)
ve evbâri-hâ
ve onun kılları (kıl)
ve eş’âri-hâ
çeşitli mal, ev eşyası (giyecek, kullanılacak şeyler)
esâsen
ve meta, geçim vasıtası
ve metâan
ona, ile
ilâ
bir vakte kadar
hînin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı