←Prev   Ayah Ibrahim (Abraham) 14:22   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve dedi
ve kâle
şeytan
eş şeytânu
olduğu zaman
lemmâ
yerine getirildi, tamamlandı
kudıye
emir
el emru
muhakkak
inne
Allah
allâhe
size vaadetti
veade-kum
vaadi
va’de
hakkın
el hakkı
ve size vaadettim
ve veadtu-kum
size verdiğim sözden hilâf ettim (vaadimden döndüm)
fe ahleftu-kum
ve yok, değil
ve mâ
oldu
kâne
benim
liye
sizin üzerinizde
aleykum
herhangi
min
yaptırım gücü, bir sultan, bir kuvvet, bir güç
sultânin
ancak, sadece
illâ
için
en
sizi davet ettim
deavtu-kum
böylece siz icabet ettiniz
fe istecebtum
bana
artık yok, değil
fe lâ
beni kınayın, levmetin
telûmû-nî
ve kınayın, levmedin
ve lûmû
sizin nesflerinizi (kendinizi)
enfuse-kum
değil
ben
ene
sizin yardımcınız (size yardım eden)
bi musrihi-kum
ve değilsiniz
ve mâ
siz
entum
benim yardımcım (bana yardım eden)
bi musrıhıyye
muhakkak ben
innî
inkâr ettim
kefertu
şeyi
bi mâ
beni ortak koşmanız
eşrektumû-ni
den
min
önce(den), daha önce
kablu
muhakkak
inne
zalimler
ez zâlimîne
onlara vardır, onlar için vardır
lehum
azap
azâbun
acı
elîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı