←Prev   Ayah Ibrahim (Abraham) 14:21   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve çıktılar
ve berezû
Allah’a, Allah’ın huzuruna
li allahi
hepsi
cemîan
o zaman, dediler
fe kâle
zayıflar, güçsüzler
ed duafâu
kimselere
li ellezîne
kibirlenen
istekberû
muhakkak ki biz
in-nâ
biz olduk
kunnâ
size
lekum
tâbî
tebean
artık, şu an, şimdi, mi
fe hel
siz
entum
giderenler, uzaklaştıranlar
mugnûne
bizden
annâ
dan
min
azabın(dan)
azâbi
Allah’ın
allâhi
den
min
bir şey(den), bir şeyi
şey’in
dediler
kâlû
eğer, şâyet
lev
bizi hidayete erdirdi
hedâ-na
Allah
allâhu
elbette biz sizi hidayete erdirdik
le hedeynâ-kum
eşittir, birdir
sevâun
bize göre, bizim için
aleynâ
feryat mı ettik
e cezi’nâ
yoksa
em
sabır mı ettik
sabernâ
yoktur
bize
lenâ
herhangi
min
kaçacak yer
mahîsın
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı