←Prev   Ayah Ibrahim (Abraham) 14:10   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
dedi
kâlet
onların resûlleri
rusulu-hum
hakkında mı
e fî
Allah
allâhi
bir şüphe
şekkun
yaratan
fâtırı
semaları
es semâvâti
ve arzı (yeryüzünü)
ve el ardı
sizi davet ediyor
yed’û-kum
mağfiret etmek için
li yagfire
sizi
lekum
dan
min
günahlarınız(dan)
zunûbi-kum
ve sizi tehir ediyor, erteliyor, mühlet veriyor
ve yuahhıre-kum
ona, ile
ilâ
bir zamana kadar
ecelin
belirli
musemmen
dediler
kâlû
eğer iseniz
in
siz
entum
ancak, sadece
illâ
bir beşer
beşerun
bizim gibi
mislu-nâ
istiyorsunuz
turîdûne
için
en
bizi men etmek, alıkoymak
tesuddû-nâ
şey(ler)den
ammâ
oldu, idi
kâne
ibadet ediyorlar
ya’budu
babalarımız
âbâu-nâ
öyleyse bize getirin
fe’tû-nâ
bir delil, bir sultan, bir mucize
bi sultânin
beyan olunan, apaçık, açıklanmış, açıkça
mubînin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı