←Prev   Ayah ar-Ra`d (The Thunder) 13:2   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
Allah
allâhu
o ki
ellezî
yükseltti
refea
gökleri
es semavâti
olmaksızın
bi gayri
direkler
amedin
onu görüyorsunuz
terevne-hâ
sonra
summe
istiva etti
istevâ
üzerine
alâ
arşın, arşa
el arşı
ve emri altına aldı
ve sehhare
güneş
eş şemse
ve ay
ve el kamere
hepsi
kullun
akar gider (hareket eder)
yecrî
bir süreye (zamana) kadar
li ecelin
belirlenmiş (isimlendirilmiş)
musemmen
düzenleyip dizayn eder, idare eder
yudebbiru
işleri, emiri
el emre
ayrı ayrı açıklar
yufassılu
âyetleri
el âyâti
umulur ki siz, böylece siz
lealle-kum
mülâki olmaya, ulaşmaya
bi likâi
Rabbinize
rabbi-kum
kesin inanırsınız, yakîn hasıl edersiniz
tûkınûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı