←Prev   Ayah ar-Ra`d (The Thunder) 13:16   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
kim
men
Rabbi
rabbu
semaların (göklerin)
es semâvâti
ve yer
ve el ardı
de
kul
Allah’tır
allâhu
de
kul
artık siz, …mı edindiniz
e fettehaztum
dan
min
on(dan) başka
dûni-hi
evliya, velîler, dostlar
evliyâe
yok, değil
yapar, gücü yeter, malik
yemlikûne
kendileri için
li enfusi-him
bir yarar, fayda, menfaat
nef’an
ve yok, değil
ve lâ
zarar verir
darren
de
kul
mı, mu
hel
eşitmidir, bir mi, bir olur mu
yestevi
âmâ olan, görmeyen
el a’mâ
ve gören
ve el basîru
yoksa, veya
em
mı, mu
hel
eşitmidir, bir mi, bir olur mu
testevî
karanlıklar
ez zulumâtu
ve nur
ve en nûru
yoksa, veya
em
kıldılar, yaptılar
cealû
Allah’a
lillâhi
ortaklar
şurekâe
yarattılar
halakû
onun gibi yaratması
ke halkı-hi
böylece birbirine benzedi, benzer göründü
fe teşâbehe
yaratma
el halku
onlara
aleyhim
de
kul
Allah
allâhu
yaratan
hâliku
her
kulli
şey
şey’in
ve o
ve huve
ek (bir tane)
el vâhidu
kahhar olan, en kuvvetli olan, herşeye gücü yeten
el kahhâru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı