←Prev   Ayah ar-Ra`d (The Thunder) 13:17   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
indirdi
enzele
ten
min
gök(ten), sema(dan)
es semâi
su
mâen
böylece akar
fe sâlet
vadiler
evdiyetun
miktarınca, ona takdir edilen miktar kadar
bi kaderi-hâ
böylece yüklendi, götürdü, taşıdı
fe ihtemele
sel
es seylu
köpük
zebeden
üste çıkan, kabaran
râbiyen
ve şeyden
ve mim-mâ
ateşe tutulurlar, yakılırlar
yûkıdûne
ona, üzerinde
aleyhi
ateş, ateşte
içinde
en nâri
istedi
ibtigâe
süs eşyası
hılyetin
veya
ev
meta, eşya
metâın
köpük
zebedun
onun misali, onun gibi
mislu-hu
işte böyle
kezâlike
örnek verir
yadribu
Allah
allâhu
hak
el hakka
ve bâtıl
ve el bâtıle
ama, fakat
fe emme
köpük
ez zebedu
fakat, sonra gider
fe yezhebu
çözülüp dağılarak
cufâen
ve ama, fakat
ve emmâ
şey
yarar sağlar, faydası olur
yenfau
insanlara
en nâse
böylece durur, kalır
fe yemkusu
içinde
yeryüzünde
el ardı
böylece
kezâlike
örnek verir
yadrıbu
Allah
allâhu
örnekler, misaller
el emsâle
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı