←Prev   Ayah Yusuf (Joseph) 12:31   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
böylece, olduğu zaman
fe lemmâ
işitti (kadın)
semiat
çekiştirdiklerini, dedikodu yaptıklarını
bi mekrihinne
gönderdi
erselet
onlara (kadınlara)
ileyhinne
ve hazırladı
ve a’tedet
onlar (kadınlar) için
lehunne
karşılıklı dayanıp oturacak yer
mutteke’en
ve verdi
ve âtet
hepsi
kulle
birine
vâhidetin
onlardan (kadınlardan)
min hunne
bir bıçak
sikkînen
ve dedi
ve kâlet
çık
ihruc
onlara (kadınlara)
aleyhinne
o zaman, ….. olunca
fe lemmâ
onu gördüler (kadınlar)
re’eyne-hu
onu büyüttüler (çok beğendiler, hayran kaldılar)
ekberne-hu
ve kestiler
ve katta’ne
(onlar) ellerini
eydiye-hunne
ve dediler
ve kulne
hayır
hâşe
Allah için
lillâhi
değildir
bu
hâzâ
bir beşer
beşeren
olsa, olursa
in
bu
hâzâ
ancak, sadece
illâ
bir melek
melekun
üstün, kerim
kerîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı