←Prev   Ye-Nun-Sin  Next→ 

ى ن س
Ye-Nun-Sin
Kökün genel değeri.
ve Yunus , yunus
   wayūnusa   (1)

4:163
Biz, tıpkı Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a, Hârun'a, Süleyman'a da vahyettik. Dâvud'a da Zebur'u verdik.

6:86
İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık.

   yūnusa   (2)

10:98
Bir kent inansa da imanı kendisine yarar sağlasa ya! Yûnus'un kavmi müstesna. Onlar inanınca, dünya hayatında rezillik azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerini belirli bir süreye kadar nimetlendirmiştik.

37:139
Yûnus da gönderilen elçilerdendi.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...