←Prev   Mim-Ha-Vav  Next→ 

م ح و
Mim-Ha-Vav
Kökün genel değeri.
böylece mahvettik, sildik, giderdik , ve siler, mahveder, yok eder , siler (mahveder, yok eder), imha eder
   famaḥawnā   (1)

17:12
Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.

   wayamḥu   (1)

42:24
Yoksa, \"Yalan düzüp Allah'a iftira etti\" mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz, O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.

   yamḥū   (1)

13:39
Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap'ın anası/ana Kitap O'nun katındadır.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...