←Prev   Mim-Cim-Dal  Next→ 

م ج د
Mim-Cim-Dal
Kökün genel değeri.
Mecid’dir, çok yüce ve şereflidir , şerefli, üstün , şanı yücedir, meciddir
   l-majīdu   (1)

85:15
Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!

   l-majīdi   (1)

50:1
Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

   majīdun   (2)

11:73
Dediler ki: \"Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir ey ev halkı! O Hamîd'dir, Mecîd'dir.\

85:21
İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...