←Prev   Be-Lam-Sin  Next→ 

ب ل س
Be-Lam-Sin
Kökün genel değeri.
iblis, elbette, gerçekten ümitlerini kesenler, ümitlerini kesen kimseler oldular, ümitlerini kestiler, ümidi keserler
   ib'līsa   (3)

17:61
Hani, meleklere: \"Âdem'e secde edin!\" demiştik; onlar da secde etmişlerdi. Ama İblis secde etmemiş, şöyle demişti: \"Çamur olarak yarattığın kişiye secde mi ederim?\

20:116
Hani meleklere \"Âdem'e secde edin!\" demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı.

26:95
İblis orduları toplu haldedir.

38:74
İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu.

15:31
İblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı.

2:34
O vakit biz meleklere, \"Âdem'e secde edin\" demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.

18:50
Hani, biz meleklere \"Âdem'e secde edin\" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim beri yanımdan, onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu!

7:11
Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere \"Âdem'e secde edin\" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o.

   ib'līsu   (1)

34:20
Yemin olsun, İblis onlarla ilgili sanısında isabet etti. İnananlardan bir grup dışındakiler ona uydular.

   lamub'lisīna   (1)

30:49
Oysaki onlar, yağmur kendilerine indirilmeden önce iyice suskun ve ümitsiz idiler.

   mub'lisūna   (3)

43:75
Azapları hafifletilmeyecektir; onun içinde ümitsiz kalacaklardır.

6:44
Öğütlenmeye çağırıldıkları şeyi unutunca, her şeyin kapılarını üzerlerine açıverdik. Nihayet, kendilerine verilenle sevinç şımarıklığına daldıkları bir sırada, ansızın onları yakaladık. Tüm ümitlerini bir anda yitirdiler.

23:77
Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azabın kapısını açtığımızda hemencecik ümitsizliğe düşüverecekler.

   yāib'līsu   (1)

15:32
Allah dedi: \"Ey İblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?\

38:75
Allah dedi: \"Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?\

   yub'lisu   (1)

30:12
Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar sus-pus olacaklardır.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...