←Prev   Ayn-Lam-Nun  Next→ 

ع ل ن
Ayn-Lam-Nun
Kökün genel değeri.
Açık / açık / genel olmak, bilinir hale gelmek, açığa vurmak, Halka açıklama yaptım, halka konuştum, Bilinen yaptı, halka açıkca konuştu, Herkese açık tutuyorlar, Herkese açık yapın, Halka açılıyoruz, Halka açıklandı. aleni olarak, açıkça ilân ettim, (aleni olan) açığa vurduğunuz , alenî olan, açıkladığınız, açıkladığınız, (aleni olarak) açıklıyorsunuz, açıkladığımız (aleni olan), ve alenî olarak, açıkça, ve açık olarak, ve alenî, açık olarak, alenî, açıklanan, açıkladıkları (aleni olan), açıkladıkları (alenî olan), açıkladıkları, aleni olan, gizlenmeyen, aleni olan, açıkladıkları,
   aʿlantu   (1)

71:9
\"Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım.\

   aʿlantum   (1)

60:1
Ey iman sahipleri! Düşmanımı ve düşmanınızı dostlar yerine tutmayın! Onlar, size Hak'tan geleni inkâr ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınız için Peygamber'i ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Benim yolumda gayret sarf etmek, benim hoşnutluğumu kazanmak için seferber olduğunuz halde, içinizde onlara sevgi gizliyorsunuz. Sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi ben bilirim. Sizden kim bunu yaparsa denge yolundan sapmış olur.

   tuʿ'linūna   (2)

64:4
O bilir, göklerde ne var, yerde ne var! Ve bilir sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da. Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.

27:25
\"Göklerde ve yerdeki sırrı açığa çıkaran, onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilen Allah'a secde etmemek gayretindeler.\

16:19
Allah, sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.

   nuʿ'linu   (1)

14:38
\"Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.\

   waʿalāniyatan   (2)

13:22
Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namazı/duayı yerine getirirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir sürekli yurt.

14:31
İnanan kullarıma söyle: Namazı/duayı yerine getirsinler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, gizli ve açık infak etsinler.

2:274
Mallarını; gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.

35:29
Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı/duayı yerine getirenler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler, asla batmayacak bir ticaret umabilirler.

   yuʿ'linūna   (2)

27:74
Ve senin Rabbin, onların göğüslerinin sakladığını da açığa vurduğunu da çok iyi bilir.

11:5
Dikkatle bakın! Onlar O'ndan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Dikkat edin! Onlar giysileriyle sarılıp sarmaladıkları zaman da O, onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O, göğüslerin içini çok iyi bilendir.

16:23
Hiç kuşkusuz Allah, onların sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyor. Hiç kuşkusuz, O, büyüklük taslayanları sevmiyor.

36:76
Artık onların sözü seni üzmesin! Biz onların sır olarak tuttuklarını da açıkladıklarını da biliyoruz.

28:69
Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını, neyi açığa vurduğunu da bilir.

2:77
Bilmezler mi ki, Allah onların sakladıklarını da açıklarını da çok iyi bilmektedir.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...