←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:74   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yemin ediyorlar
yahlifûne
Allah’a
bi allâhi
şey(ler)
söylemediler
kâlû
ve andolsun ki
ve lekad
söylediler
kâlû
kelimesini (sözünü)
kelimete
küfür
el kufri
ve kâfir oldular
ve keferû
sonra
ba’de
İslâmlıklarından
islâmi-him
ve yapmak istediler, kalkıştılar, hamle yaptılar
ve hemmû
şeye
bi mâ
yok, değil
lem
muvaffak oldular, nail oldular
yenâlû
ve yok, değil
ve mâ
çekdikleri şey, intikam alacakları şey, cezalandırmak istedikleri şey
nekamû
ancak, sadece
illâ
onları
en
zenginleştirmesi
egnâ-hum
Allah’ın
allâhu
ve onun resûlü
ve resûlu-hu
dan
min
onun fazlın(dan), lütfun(dan)
fadli-hi
o zaman eğer
fe in
tövbe ederlerse
yetûbû
olur
yeku
hayırlı
hayren
onlar için
lehum
ve eğer
ve in
dönerler
yetevellev
onları azaplandırır
yuazzib-hum
Allah
allâhu
azap
azâben
elîm (acı)
elîmen
içinde
dünyada
ed dunyâ
ve ahiret
ve el âhireti
yoktur
ve mâ
onların
lehum
içinde
yeryüzünde
el ardı
dan
min
koruycular(dan), dostlar(dan)
veliyyin
ve yoktur, değil
ve lâ
yardımcı
nasîrin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı