←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:85   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve ona
ve ilâ
Medyen’e
medyene
onların kardeşi
ehâ-hum
Şuayb
şuaybâ
dedi
kâle
ey kavmim
yâ kavmi
kul olun
u’budû
Allah
allâhe
yoktur
sizin için
lekum
tan
min
ilâh(tan)
ilâhin
ondan başka
gayru-hu
olmuştur
kad
size geldi
câet-kum
bir beyyine, bir delil
beyyinetun
den
min
Rabbiniz(den)
rabbi-kum
artık ifa edin, yapın
fe evfû
ölçü
el keyle
ve tartı, mizan
ve el mîzâne
ve yok, değil
ve lâ
eksiltin, hakkını vermemezlik yapın
tebhasû
insanlar
en nâse
onların eşyaları
eşyâe-hum
ve değil
ve lâ
fesat çıkart
tufsidû
içinde
yeryüzünde
el ardı
sonra
ba’de
onun ıslâh olması
ıslâhı-hâ
işte bu
zâlikum
hayırlıdır
hayrun
sizin için
lekum
eğer
in
siz iseniz
kuntum
mü’minler, inananlar
mu’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı