←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:57   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve odur
ve huvellezî
ki
ellezî
gönderir
yursilu
rüzgârları
er riyâha
müjdeleyici olarak
buşren
arasında
beyne
iki eli
yedey
rahmetini
rahmetihi
öyle ki, nihayet
hattâ
…dığı zaman
izâ
yüklendi
ekallet
bulutlar
sehâben
ağır (ağırlık)
sikâlen
onu sevkederiz
suknâ-hu
bir beldeye
li beledin
ölü
meyyitin
böylece indiririz
fe enzel-nâ
onunla
bi-hi
su
el mâe
çıkartırız
fe ahrec-nâ
onunla
bihî
den
min
her
kulli
ürünler(den), meyveler, mahsuller
es semarâti
işte bunun gibi
kezâlike
çıkartırız
nuhricu
ölüleri
el mevtâ
umulur ki, böylece siz
leallekum
tezekkür edersiniz
tezekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı