←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:37   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o zaman, böylece kim
fe men
daha zalim
azlemu
kimseden
mimmen
iftira eden
ifterâ
üzere, üzerinde, … e
alâ
Allah’ın
allahi
bir yalan, yalanla
keziben
veya
ev
yalanladı
kezzebe
onun âyetlerini
bi âyâtihi
işte onlar
ulâike
onlara erişir, (ulaşır, nail olur)
yenâlu-hum
nasipleri, payları
nasîbu-hum
tan
min
kitap(tan)
el kitâbi
sonunda, olunca
hattâ
olduğu zaman
izâ
onlara geldi
câet-hum
resûllerimiz, elçilerimiz
rusulu-nâ
onların vefat ettirir
yeteveffevne-hum
dediler
kâlû
nerede
eyne
şeyler
ettiğiniz
kuntum
ibadet, dua
ted’ûne
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allahi
dediler
kâlû
saptılar (gittiler)
dallû
bizden
an-nâ
ve şahit oldular
ve şehidû
karşı
alâ
kendi nefslerine, kendilerine
enfusi-him
olduğuna
enne-hum
oldular
kânû
kâfirler
kâfirîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı