←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:169   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
artık yerine geçti
fe halefe
dan
min
onlar(dan) sonrakiler
ba’di-him
nesil
halfun
varis oldular
verisû
kitap
el kitâbe
alırlar
ye’huzûne
dünya malı
arada
bu
hâze
değersiz
el ednâ
ve derler
ve yekûlûne
yakında mağfiret edilecek
se yugferu
bize
lenâ
ve eğer
ve in
onlara gelirse
ye’ti-him
dünya malı
aradun
onun kadar (daha)
misli-hu
onu alırlar
ye’huzû-hu
olmadı mı
e lem
alındı
yu’haz
onların üzerine, onlardan
aleyhim
misaki
mîsâku
kitabın
el kitâbi
için
en
yok, değil
söyler, derler
yekûlû
karşı
alâ
Allah’a
allâhi
başka
illâ
haktan
el hakka
ve okudular, öğrendiler
ve deresû
şeyleri
içindeki
fî-hi
ve yurdu
ve ed dâru
ahiret
el âhıretu
daha hayırlı
hayrun
o kimseler için
li ellezîne
takva sahibi olurlar
yettekûne
hâlâ etmez misiniz
e fe lâ
akıl
ta’kılûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı