←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:137   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
varis kıldık
ve evresna
o kavmi
el kavme
onlar
ellezîne
oldular
kânû
zayıf, güçsüz bırakılanlar
yustad’afûne
doğusu
meşârika
yeryüzünün
el ardı
ve onun batısı
ve megâribe-ha
ki o
elletî
bereketlendirdik
bârek-nâ
orada
fî-hâ
ve yerine geldi, tamamlandı
ve temmet
kelimesi, sözü
kelimetu
Rabbinin
rabbike
en güzel
el husnâ
üzerlerine
alâ
oğulları
benî
İsrail
isrâîle
dolayı
bi-mâ
sabırlarından
saberû
ve helâk ettik
ve demmer-nâ
şey(ler)
olduğu
kâne
yapmış
yasnau
firavun
fir’avnu
ve onun kavmi
ve kavmu-hu
ve şey(ler)
ve mâ
oldular
kânû
çardak (binalar, köşkler) kuruyorlar
ya’rişûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı