←Prev   Ayah al-Mumtahinah (She That is to be Examined, Examining her, She Who is Tested) 60:4   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmuştu
kad
idi, oldu
kânet
size, sizin için
leküm
örnek
usvetun
güzel
hasenetun
vardır
İbrâhîm’de
ibrâhîme
ve onlar
ve ellezîne
onunla beraber
mea-hu
olmuştu
iz
dediler
kâlû
kendi kavimlerine
li kavmi-him
muhakkak ki biz
innâ
uzak
bureâu
sizden
min-kum
ve o şeyden
ve mimmâ
siz tapıyorsunuz
ta’budûne
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allâhi
biz sizi inkâr ediyoruz
kefernâ
sizi
bi-kum
ve başladı
ve bedâ
bizim aramızda
beyne-nâ
ve sizin aranızda
ve beyne-kum
düşmanlık
el adâvetu
ve buğz, öfke
ve el bagdâu
ebediyyen
ebeden
oluncaya kadar
hattâ
siz îmân edersiniz, inanırsınız
tu’minû
Allah’a
bi allâhi
onun tek oluşu
vahde-hû
hariç
illâ
söz (söylenen bir söz, bir şey söyleme, bir şey deme)
kavle
İbrâhîm
ibrâhîme
onun babasına, kendi babasına, babasına
li ebî-hi
mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim
le estagfirenne
sana, senin için
leke
ve yok, değilim
ve mâ
ben malikim, benim gücüm yeter
emliku
sana
leke
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
den
min
bir şey(den)
şey’in
Rabbimiz
rabbe-nâ
sana
aleyke
biz tevekkül ettik
tevekkelnâ
ve sana
ve ileyke
yöneldik
enebnâ
ve sana
ve ileyke
varış, dönüş, ulaşma sanadır
el masîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı