←Prev   Ayah al-Mumtahinah (She That is to be Examined, Examining her, She Who is Tested) 60:12   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
peygamber
en nebiyyu
olduğu zaman
izâ
size geldi
câe-ke
mü’min kadınlar
el mu’minâtu
sana biat ederler
yubâyı’ne-ke
üzerine, …e
alâ
için
en
yok, değil
(kadınların) ortak koşması
yuşrikne
Allah’a
bi allâhi
bir şey
şey’en
ve yok, değil
ve lâ
hırsızlık yapması
yesrıkne
ve yok, değil
ve lâ
(kadınların) zinada bulunması
yeznîne
ve yok, değil
ve lâ
(kadınları) öldürmesi
yaktulne
(kadınların) evlâtları, çocukları
evlâdehunne
ve yok, değil
ve lâ
(kadınların) getirmesi, yapması
ye’tîne
bühtan ile, çirkin bir yalanla
bi buhtânin
onu uydurur, iftira eder
yefterîne-hu
arasında
beyne
(kadınların) elleri
eydîhinne
ve (kadınların) ayakları
ve erculihinne
ve yok, değil
ve lâ
(kadınlar) sana asi olsınlar
ya’sîne-ke
içinde
maruf bir iş konusunda
ma’rûfin
o zaman, artık onlarla biatleş, (kadınların) biatlerini kabul et
fe bâyı’hunne
ve mağfiret dile
ve istagfir
onlar (kadınlar) için
lehünne
Allah
allâhe
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
gafûr olan, mağfiret eden (günahları sevaba çeviren)
gafûrun
rahîm olan, Rahîm esması ile tecelli eden
rahîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı