←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:128   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve (o) gün
ve yevme
onları toplar
yahşuru-hum
hepsini
cemîa
ey topluluğu
yâ ma’şere
cin
el cinni
elbette (oldu, olmuştu)
kad
sayınızı arttırdınız
isteksertum
dan
min
insanlar(dan)
el insi
ve dedi
ve kâle
onların dostları
evliyau-hum
dan
min
insanlar(dan)
el insi
Rabbimiz
rabbe-nâ
metalandı, faydalandı
istemtea
bir kısmımız
ba’du-nâ
bir kısmı
bi ba’dın
ulaştık, eriştik
ve belagnâ
bizim ecelimiz, zamanımız sonu
ecele-nâ
ki o
ellezî
senin takdir ettiğin zaman, o zamanı sen taktir ettin
eccelte
bizim için, bize
lenâ
dedi
kâle
ateş
en nâru
sizin barınacağınız yer
mesvâ-kum
ebedî kalacak olanlar
hâlidîne
orada
fî-hâ
hariç, dışında
illâ
şey
dilediği
şâe
Allah’ın
allâhu
muhakkak ki
inne
senin Rabbin
rabbe-ke
Hakîm, hüküm ve hikmet sahibidir
hakîmun
en iyi bilendir
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı