←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:17   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
andolsun
lekad
kafir oldu
kefere
onlar
ellezîne
dediler
kâlû
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
o
huve
Mesih
el mesîhu
oğlu
ubnu
Meryem(in)
meryeme
de ki
kul
o halde, öyleyse kimin
fe men
maliktir, gücü yeter
yemliku
tan
min
Allâh’(tan)
allâhi
bir şey
şey’en
eğer
in
dilerse, isterse
erâde
için
en
helak etmeyi
yuhlike
Mesih
el mesîhe
oğlu
ibne
Meryem(in)
meryeme
ve onun annesi
ve umme-hu
ve kimseleri
ve men
bulunan
yeryüzünde
el ardı
topluca, hepsini
cemîan
ve ….dır
ve li
Allâh’ın dır
Allâhi
göklerin mülkü, idaresi
mulku es semâvâti
ve yeryüzü
ve el ardı
ve şeyler
ve mâ
bu ikisinin arasındaki
beyne-humâ
yaratır
yahluku
şey(ler)
dilediği kimseye
yeşâu
ve Allâh
ve allâhu
üzere, üzerinde, … e
alâ
her
kulli
şey
şey’in
kâdir, kudret sahibi
kadîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı