←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:106   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey!
yâ eyyuhâ
onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
şâhid yapın, şahitlik etsin
şehâdetu
sizin aranızda
beyni-kum
olduğu zaman
izâ
hazır olduğu, geldiği zaman
hadara
sizden birisi
ehade-kumu
ölüm
el mevtu
o vakit, o esnada, o sırada
hîne
vasiyet
el vasiyyeti
iki
isnâni
sahibi
zevâ
adâlet (iki kişi)
adlin
sizden
min-kum
veya
ev
diğer iki
âharâni
den
min
siz(den) olmayan, sizin dışınızda
gayri-kum
eğer
in
siz … iseniz
entum
geziyordunuz, yolculuk ediyordunuz
darabtum
içinde
yeryüzünde
el ardı
o zaman size isabet etti
fe esâbet-kum
musîbet, isabet eden bir olay
musîbetu
ölüm
el mevti
iki kişiyi alıkoyun
tahbisûne humâ
dan
min
sonra(dan)
ba’di
namaz
es salât
o zaman yemin etsinler (iki kişi)
fe yuksimâni
Allâh’a
bi allâhi
eğer
in
şüpheye düşerseniz
irtebtum
yok, değil
satacağız, değiştireceğiz
neşterî
onu (için)
bi-hi
baha, bedel
semenen
ve şayet olsa bile
ve lev
kendisi
kâne
sahibi
yakınlık (akraba)
kurbâ
ve yok, değil
ve lâ
gizleyeceğiz
nektumu
şahitliği
şehâdete
Allâh’ın
allâhi
biz mutlaka oluruz
innâ
o zaman, o taktirde, aksi taktirde
izen
mutlaka kimselerden
le min
günahkâr
el âsimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı