←Prev   Ayah al-Fath (Victory, Conquest) 48:29   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
Muhammed
muhammedun
resûlü
resûlu
Allah’ın
allâhi
ve onlar, olanlar
ve ellezîne
onunla beraber
mea-hu
daha şiddetli, çok şiddetli
eşiddâu
üzere, üzerinde, üzerine, … e
alâ
kâfirler, inkârcılar
kuffâri
çok merhametli
ruhamâu
kendi aralarında
beyne-hum
onları görürsün
terâ-hum
rükû halinde, rükû ederlerken
rukkean
secde halinde, secde ederlerken
succeden
isterler
yebtegûne
fazıl
fadlen
den
min
Allah
allâhi
ve rıza
ve rıdvânen
onların nişaneleri, alâmetleri
sîmâ-hum
içinde
yüzleri, yüzükoyun, yüzüstü
vucûhi-him
den
min
eserler(den), izler(den)
eseru
secdeler
sucûdi
bu, işte bu
zâlike
onların örneği, durumu, özelliği
meselu-hum
içinde
Tevrat’(tan)
et tevrâti
ve onların örneği, durumu, özelliği
ve meselu-hum
içinde
İncil
el incîli
ekin gibi
ke zer’in
çıkardı
ahrece
onun filizi, filizini
şat’e-hu
sonra, böylece onu kuvvetlendirdi
fe âzere-hu
sonra, böylece galiz hale getirdi, kalınlaştırdı
fe istagleza
sonra, böylece sevva oldu, yöneldi, doğruldu, yükseldi
fe istevâ
üzerinde
alâ
kendi gövdesi
sûkı-hî
hoşuna gider
yu’cibu
ekinciler, çiftçiler
ez zurrâa
öfkelendirmek için
li yagîza
onunla
bi him
kâfirler
el kuffâr
vaadetti
vaada
Allah
allâhu
onlar
ellezîne
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
âmenû
ve amel işlediler
ve amilû
salih (nefs tezkiye edici amel)
es sâlihâti
onlardan
min-hum
mağfiret
magfireten
ve bir ecir
ve ecren
büyük
azîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı