←Prev   Ayah al-Fath (Victory, Conquest) 48:11   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
diyecekler
se yekûlu
sana
le-ke
arkada kalmış olanlar, geride kalmış olanlar
muhallefûne
den
min
bedeviler(den), göçebe yaşayan Araplar’(dan)
el a’râbi
bizi meşgul etti
şegalet-nâ
bizim mallarımız
emvâlu-nâ
ve ehlimiz, ailelerimiz
ve ehlû-nâ
artık istiğfar et, mağfiret dile
fe istagfir
bizim için
lenâ
söylüyorlar
yekûlûne
dilleriyle
bi elsineti-him
şey
değil, olmayan
leyse
içinde, de
onların kalpleri
kulûbi-him
de, söyle
kul
o zaman, o taktirde kim
fe men
sahip olur, güce malik olur (mani olur, önler)
yemliku
sizin için, size
lekum
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
bir şey
şey’en
eğer
in
irade etti, diledi
erâde
size
bi-kum
bir darlık, zarar
darren
veya
ev
irade etti, diledi
erâde
size
bi-kum
bir menfaat, yarar
nef’en
hayır, bilâkis (öyle değil)
bel
oldu, idi, …dir
kâne
Allah
allâhu
şeyler
bimâ
amel ediyorsunuz, yapıyorsunuz
ta’melûne
haberdar (haberi olma)
habîren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı