←Prev   Ayah ash-Shura (Council, Consultation, The Counsel) 42:15   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
işte bunun için
fe li zâlike
artık, bundan sonra davet et
fe ud’u
ve istikamet üzere ol
ve istekım
gibi
kemâ
sen emrolundun
umirte
ve yok, değil
ve lâ
tâbî ol
tettebi’
onların hevesleri
ehvâe-hum
ve söyle, de
ve kul
ben îmân ettim
âmentu
şeye
bi mâ
indirilen
enzele
Allah
allâhu
tan
min
Kitap’(tan)
kitâbin
ve ben emrolundum
ve umirtu
adil olmaya, adaletli olmaya
li a’dile
sizin aranızda
beyne-kum
Allah
allâhu
bizim Rabbimiz
rabbu-nâ
ve sizin Rabbiniz
ve rabbu-kum
bize ait
lenâ
bizim amellerimiz
a’mâlu-nâ
ve size ait
ve lekum
amelleriniz
a’mâlu-kum
yoktur
huccet, çekişme
huccete
(bizim) aramızda
beyne-nâ
ve (sizin) aranızda
ve beyne-kum
Allah
allâhu
toplar
yecmeu
bizim aramızda
beyne-nâ
ve ona
ve ileyhi
dönüş
el masîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı