←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:90   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
hariç
illâ
onlar, olanlar
ellezîne
vasıl olurlar, gelirler, sığınırlar, iltica ederler
yasılûne
…’e
ilâ
kavim
kavmin
sizin aranızda
beyne-kum
ve onlar arasında
ve beyne-hum
misak, kesin söz, andlaşma
mîsâkun
veya
ev
size geldiler
câû-kum
daralmış olarak
hasıret
göğüsleri
sudûru-hum
olmak, yapmak
en
sizinle savaşırlar
yukâtilû-kum
veya
ev
savaşırlar
yukâtilû
kendi kavimleri
kavme-hum
ve eğer, şayet
ve lev
diledi
şâe
Allah
allâhu
elbette onları musallat etti
le selleta-hum
sizin üzerinize
aleykum
o zaman mutlaka sizi öldürdüler
fe le kâtelû-kum
o halde eğer
fe in
sizden uzak durdular
ı’tezelû-kum
artık yok, değil
fe lem
sizinle savaşdılar
yukâtilû-kum
ve ilka ettiler, önerdiler, teklif ettiler
ve elkav
size
ileykum
teslim, sulh, barış
es seleme
o taktirde yok, değil
fe mâ
onu yaptı kıldı, yaptı
ceale
Allah
allâhu
sizin için, size
lekum
onların üzerine
aleyhim
yol
sebîlen




sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı