←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:77   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmadı mı
e lem
gördünüz
tere
…’i, …’e
ilâ
onlar, olanlar
ellezîne
denildi
kîle
onlara, kendilerine
lehum
çekin, zarar vermekten vazgeçin
kuffû
sizin elleriniz
eydiye-kum
ve ikâme edin, yerine getirin
ve ekîmu
namaz
es salâte
ve verin
ve âtû
zekât
ez zekâte
halbuki, olduğu zaman
fe lemmâ
yazıldı, farz kılındı
kutibe
onlara üzerine
aleyhim
savaş
el kıtâlu
olunca, o zaman
izâ
bir fırka, bir kısım
ferîkun
onlardan
min-hum
korkarlar
yahşevne
insanlar
en nâse
korku gibi
ke haşyeti
Allah
allâhi
veya
ev
daha şiddetli, daha çok
eşedde
korku
haşyeten
ve dediler
ve kâlû
Rabbimiz
rabbe-nâ
niçin
lime
yazdın, farz kıldın
ketebte
üzerimize
aleynâ
savaş
el kıtâle
olmaz mı, olmaz mıydı,
lev lâ
bizi tehir ettin, erteledin
ahharte-nâ
…’e
ilâ
ecel, belirli bir vakit
ecelin
yakın
karîbin
de, söyle
kul
meta, faydalanma
metâu
dünya
ed dunyâ
az
kalîlun
ve ahir, sonraki, âhiret
ve el âhıretu
ve daha hayırlı
hayrun
o kimse için
li men
takva sahibi oldu
ittekâ
ve değil
ve lâ
zulme, haksızlık yapılması
tuzlemûne
kıl kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin ince lifi kadar
fetîlen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı