←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:75   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve ne, niçin, ne oluyor
ve mâ
siz, size
lekum
yok, değil
savaşıyorsunuz
tukâtilûne
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve güçsüz, zayıf olanlar
ve el mustad’afîne
deb
min
erkekler(den)
er ricâli
ve kadınlar
ve en nisâi
ve evlatlar, çocuklar
ve el vildâni
onlar
ellezîne
diyorlar
yekûlûne
Rabbimiz
rabbe-nâ
bizi çıkar
ahric-nâ
dan
min
bu(dan)
hâzihi
karye, kasaba
el karyeti
zalim
ez zâlimi
onun ahalisi, halkı
ehlu-hâ
ve kıl, gönder
ve ic’al
bizim için, bize
lenâ
dan
min
senin katın(dan)
ledun-ke
bir velî, dost
veliyyen
ve kıl, gönder
ve ic’al
bizim için, bize
lenâ
dan
min
senin katın(dan)
ledun-ke
bir yardımcı
nasîran
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı