←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:46   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
dan
min
onlar(dan) bir kısmı
ellezîne
yahudiler
hâdû
tahrif ederler, bozarlar
yuharrifûne
kelime
el kelime
yerden
an
onun konulduğu
mevâdıı-hî
ve diyorlar
ve yekûlûne
biz işittik
semi’nâ
ve isyan ettik
ve asaynâ
ve işit
ve isma’
olmayan, …olmaz
gayra
işiten
musmeın
ve (yahudi dilinde) “ahmak”, hakaret etmek için kullanılır (“bize bak” anlamında)
ve râınâ
eğip bükerek
leyyen
kendi dillerini, dillerini
bi elsineti-him
ve yererek
ve ta’nan
hakkında, konusunda
dîn, dinde, dini
ed dîni
ve eğer olsa
ve lev
onların….olması
enne-hum
dediler
kâlû
biz işittik
semi’nâ
ve biz itaat ettik
ve ata’nâ
ve duy, işit
ve isma’
ve bize nazar et, bak
ve unzurnâ
elbette olurdu
le kâne
daha hayırlı
hayran
onlar için, kendileri için
lehum
ve kavî, kuvvetli, daha sağlam , daha iyi
ve akveme
fakat
ve lâkin
onları lânetledi
leane-humu
Allah
allâhu
küfürleri sebebiyle
bi kufri-him
artık değil
fe lâ
îmân ederler
yu’minûne
hariç
illâ
pek azı
kalîlen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı