←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:43   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, olanlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yok, değil
yaklaşın
takrabû
namaz
es salâte
ve siz
ve entum
sarhoşlar
sukârâ
hatta, oluncaya kadar
hattâ
siz biliyorsunuz
ta’lemû
ne
söylüyorsunuz
tekûlûne
ve olmaz
ve lâ
cünup olarak
cunuben
hariç
illâ
gelip geçenler, yolcular
âbirî
yol
sebîlin
hatta, oluncaya kadar
hattâ
yıkanın, gusül abdesti alın
tagtesilû
ve eğer
ve in
siz oldunuz
kuntum
hasta
mardâ
veya
ev
üzerinde, …’de
alâ
yolculuk
seferin
veya
ev
geldi
câe
biri, birisi
ehadun
sizden
min-kum
ten
min
tuvalet(ten)
el gâiti
veya
ev
yaklaşıp dokundunuz
lâmestum
kadınlar
en nisâe
fakat değil
fe lem
buldunuz
tecidû
su
mâen
o taktirde teyemmüm edin
fe teyemmemû
toprak
saîden
temiz
tayyiben
sonra onu mesh edin, sürün
fe imsehû
yüzlerinize
bi vucûhi-kum
ve elleriniz
ve eydî-kum
muhakkak
inne
Allah
allâhe
oldu, …dır
kâne
affeden
afuvven
mağfiret eden
gafûran
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı