←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:36   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve kul olun
va’budû
Allah
allâhe
ve değil
ve lâ
ortak koşun
tuşrikû
ona
bi-hî
bir şeyi
şey’en
ve ana babaya
ve bi el vâlideyni
ihsanla davranma, iyilik etme
ihsânen
ve onlara
ve bi zî
yakınlık sahip olana, akrabaya
el kurbâ
ve yetimler
ve el yetâmâ
ve miskinler, çalışamayacak durumdaki yaşlılar
ve el mesâkîni
ve komşu
ve el câri
sahip
yakın, yakınlık
el kurbâ
ve komşu
ve el câri
uzak
el cunubi
ve arkadaş, eş
ve es sâhıbi
yanınızdakine, yakınınızdakine
bi el cenbi
ve oğul
ve ibni
yol
es sebîli
ve şeyler
ve mâ
sahip olduklarınız
meleket
ellerinizin altında
eymânu-kum
muhakkak
inne
Allah
allâhe
yok, değil
sever
yuhıbbu
kimse, kişi
men
oldu, idi, …dır
kâne
böbürlenen, kibirli
muhtâlen
övünen (kendinle iftihar eden)
fehûren
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı