←Prev   Ayah az-Zumar (The Troops, Throngs, The Companies) 39:6   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sizi yarattı
halaka-kum
den
min
nefs
nefsin
bir, tek
vâhidetin
sonra
summe
kıldı, yaptı, yarattı
ceale
ondan
min-hâ
onun eşi
zevce-hâ
ve indirdi
ve enzele
sizin için
lekum
den
min
dört ayaklı hayvanlar
el en’âmi
sekiz
semâniyete
zevceler, eşler
ezvâcin
sizi yaratır
yahluku-kum
de, içinde
batınlar, karınlar
butûni
sizin anneleriniz
ummehâti-kum
yaratma, yaratış, yaratılış
halkan
den
min
sonra
ba’di
yaratma, yaratış, yaratılış
halkın
de, içinde
karanlıklar
zulumâtin
üç
selâsin
işte bu
zâlikum
Allah
allâhu
sizin Rabbiniz
rabbu-kum
ona ait, onun
lehu
mülk, idare
el mulku
yoktur
ilâh
ilâhe
den başka
illâ
o
huve
böylece, buna rağmen nasıl
fe ennâ
döndürülüyorsunuz
tusrafûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı