←Prev   Ayah az-Zumar (The Troops, Throngs, The Companies) 39:23   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
Allah
allâhu
indirdi
nezzele
ahsen, en güzel
ahsene
hadis, söz (ihdas edilen)
el hadîsi
kitap
kitâben
müteşabih, teşbih edilen, benzer, uyumlu
muteşâbihen
ikinci, ikişer ikişer
mesâniye
ürperir
takşaırru
ondan
min-hu
ciltler, deriler
culûdu
onlar
ellezîne
huşû duyarlar
yahşevne
onların Rabbi
rabbe-hum
sonra
summe
yumuşar, sükûnet bulur, yatışır
telînu
onların ciltleri, derileri
culûdu-hum
ve onların kalpleri
ve kulûbu-hum
ona, ile
ilâ
zikrine
zikri
Allah’ın
allâhi
işte bu
zâlike
hidayeti
hudâ
Allah’ın
allâhi
hidayete erdirir
yehdî
onunla
bihî
kim, kimse, kişi
men
diler
yeşâu
ve kim, kimse, kişi
ve men
dalâlette bırakır
yudlil
Allah
allâhu
böylece, artık yoktur
fe mâ
ona, onun için
lehu
den
min
hidayetçi
hâdin
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı