←Prev   Ayah Fatir (The Angels, Originator, The Creator) 35:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
siz gördünüz mü
e reeytum
sizin ortaklarınız
şurekâe-kum
ki onlar
ellezîne
tapıyorsunuz
ted’ûne
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allâhi
bana gösterin
erû-nî
ne, neyi
mâzâ
halkettiler, yarattılar
halakû
den
min
yer(den), toprak(tan)
el ardı
yoksa, veya (öyle) mi
em
onların vardır
lehum
şirk, ortaklık
şirkun
içinde
semalarda, gökler
es semâvâti
yoksa, veya
em
onlara verdik
âteynâ-hum
kitap
kitâben
artık, öyleki onlar
fe hum
üzerinde
alâ
beyyine, delil
beyyinetin
ondan
min-hu
hayır
bel
eğer, sadece, ancak
in
vaadediyorlar
yaıdu
zalimler, zulmedenler
ez zâlimûne
onların bazıları
ba’duhum
bir kısmına
ba’dan
ancak, sadece, den başka
illâ
aldatma, aldatıcı şeyler
gurûran
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı