←Prev   Ayah Saba` (Saba, Sheba) 34:31   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve dedi
ve kâle
onlar
ellezîne
inkâr ettiler
keferû
asla
len
inanmayız
nû’mine
buna
bi hâzâ
Kur’ân
el kur’âni
ve olmaz
ve lâ
ona
bi ellezî
arasında, (önlerinde)
beyne
elleri
yedeyhi
ve şâyet, eğer
ve lev
görürsün
terâ
olduğu zaman
iz
zalimler, zulmedenler
ez zâlimûne
tevkif edilenler, tutuklananlar
mevkûfûne
yanında, huzurunda
inde
onların Rabbi (Rab’leri)
rabbi-him
dönerler
yerciu
onların bir kısmı
ba’du-hum
ona, ile
ilâ
bir kısmına, diğerlerine
ba’dın
söz, lâf
el kavle
der
yekûlu
onlar
ellezîne
zaafa uğratılanlar, hakir görülenler
istud’ifû
onlara
li ellezîne
büyüklük tasladılar, kibirlendiler
istekberû
eğer yok, değil
lev lâ
sizler olsaydınız
entum
biz mutlaka olurduk
le kun-nâ
mü’minler
mû’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı