←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:84   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
biz îmân ettik
âmennâ
Allah’a
bi allâhi
ve şey
ve mâ
indirildi
unzile
bize
aleynâ
ve şey
ve mâ
indirildi
unzile
üzere, üzerinde, … e
alâ
ibrâhîm(a)
ibrâhîme
ve ismâil(a)
ve ismâîle
ve ishâk(a)
ve ishâka
ve yâkub(a)
ve ya’kûbe
ve yâkupoğulları’na
ve el esbâtı
ve şeye
ve
verildi
mâ ûtiye
mûsâ
mûsâ
ve îsâ
ve îsâ
ve nebiler, peygamberler
ve en nebiyyûne
den
min
Rab’lerin(den)
Rabbi-him
yok, değil
ayırım yapmak, fark gözetmek
nuferriku
aralarından
beyne
birini
ehadin
onlardan
min-hum
ve biz
ve nahnu
ona
lehu
teslim olanlar
muslimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı