←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:73   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve değil
ve lâ
inanmak, îmân etmek
tu’minû
başka
illâ
o kimseden
li men
size tâbî oldu, uydular, takip etmek
tebia
sizin dîninize
dîne-kum
de, söyle
kul
muhakkak ki
inne el hudâ
(gerçek) hidayet
el hudâ
hidayetidir
hud
Allah’ın
allahi
onun
en
verilmesi
yu’tâ
bir kimse, bir başkası
ehadun
benzer
misle
şey
size verilen
ûtîtum
yoksa
ev
onlar sizinle çekişiyorlar mı
yuhâccû-kum
huzurunda
inde
Rabbiniz’in
Rabbi-kum
de, söyle
kul
muhakkak ki
inne
fazilet
el fadla
elinde
bi yedi
Allah’ın
allâhi
onu verir
yu’tî-hi
kimseye
men
dilediği, dilediğine
yeşâu
ve Allah
ve allâhu
vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar)
vâsiun
en iyi bilendir
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı