←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:7   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o ki
huve
ki odur
ellezî
indirdi
enzele
sana
aleyke
kitap
el kitâbe
ondan
min-hu
âyetler
âyâtun
muhkem, hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan, kesin hükmedilmiş olan
muhkemâtun
onlar
hunne
ana, bütün semavî ihtiva eden
ummu
kitap
el kitâbi
ve diğerleri
ve uharu
tevile tâbî, yoruma açık
muteşâbihâtun
fakat onlar
fe emmâ
ki onlar
ellezîne
vardır
onların kalplerinde
kulûbi-him
eğrilik, bâtıla meyil
zeygun
bu sebeble tâbî olurlar
fe yettebiûne
şey(ler)
muteşâbih olanlara, yorum gerektirenlere
teşâbehe
ondan
min-hu
amaç edindi, istedi
ibtigâe
fitne
el fitneti
ve amaç edindi, istedi
ve ibtigâe
onun tevilini, açıklamasını, yorumunu
te’vîli-hi
ve değil
ve mâ
bilir
ya’lemu
onun tevilini, açıklamasını, yorumunu
te’vîle-hu
başka
illâ
Allah’tan
allâhu
rûsuh sahipleri
ve er râsihûne
içinde
ilimde
el ilmi
derler
yekûlûne
inandık, îmân ettik
âmennâ
biz ona
bihi
hepsi
kullun
dan
min
yanın(dan), katın(dan)
indi
Rabbimiz’in
Rabbi-nâ
ve değil
ve mâ
tezekkür ederler anlamını çıkarırlar
yezzekkeru
ancak, sadece
illâ
onlar
ulû
anlayışlı, halden anlayan, zeki, akıllı, kafalı
elbâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı