←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:159   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o zaman sebebiyle
fe bi-mâ
rahmet
rahmetin
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
yumuşak davrandın
linte
onlar için, onlara
lehum
ve eğer
ve lev
sen olsaydın
kunte
kaba
fazzan
katı
galîza
kalpli
el kalbi
mutlaka dağılırlardı
le infaddû
dan
min
senin etrafın(dan)
havli-ke
artık affet
fe a’fu
onları
an-hum
ve mağfiret dile
ve istagfir
onlar için
lehum
ve onlarla muşavere et, onlara danış
ve şâvir-hum
içinde
işler konusunda
el emri
artık,o zaman
fe izâ
azmettiğin, karar verdiğin
azamte
artık tevekkül et
fe tevekkel
üzere, üzerine, … e
alâ
Allah’a
allâhi
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
sever
yuhibbu
tevekkül edenler, Allah’a güvenenler
el mutevekkilîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı