←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:156   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
ki onlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
yok, değil
olun
tekûnû
onlar gibi
ke ellezîne
inkâr edenler, kâfirler
keferû
ve dediler
ve kâlû
kendi kardeşleri için
li ıhvâni-him
o zaman
izâ
sefere çıktıkları
darabû
içinde
yeryüzünde
el ardı
veya
ev
oldular
kânû
gâzi olanlar (savaşa katılanlar)
guzzen
eğer
lev
olsaydı
kânû
bizim yanımızda
inde-nâ
yok, değil
ölüm, katl
mâtû
ve yok, değil
ve mâ
öldürürlerdi
kutilû
kılmak için
li yec’ale
Allah,
allâhu
bunu
zâlike
hasret, pişmanlık
hasreten
içinde
onların kalpleri
kulûbi-him
ve Allah
ve allâhu
diriltir, yaşatır, hayat verir
yuhyî
ve öldürür
ve yumîtu
ve Allah
ve allâhu
şeylerden
bi mâ
yaptıklarınız
ta’melûne
en iyi gören
basîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı