←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:103   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve sarılın
ve ı’tasımû
ipine
bi habli
Allah’ın
allâhi
topluca, hepiniz
cemîân
ve değil
ve lâ
ayrılmak
teferrekû
anın, hatırlayın
ve uzkurû
ni’meti
ni’met
Allah’ın
allâhi
sizin üzerinizde
aleykum
oldunuz
iz
siz iseniz
kuntum
düşman
a’dâen
sonra birleştirdi
fe ellefe
arasını
beyne
sizin kalpleriniz
kulûbi-kum
böylece oldunuz
fe asbahtum
onun ni’meti ile
bi ni’meti-hî
kardeşler
ihvânen
ve siz oldunuz
ve kuntum
üzerinde
alâ
kenarında
şefâ
bir çukur
hufretin
ten
min
ateş(ten)
en nâri
…halde iken sizi kurtardı
fe enkaze-kum
ondan
min-hâ
işte böyle
kezâlike
açıklıyor
yubeyyinu
Allah
allâhu
sizin için
lekum
âyetlerini
âyâti-hî
umulur ki böylece siz
lealle-kum
hidayete erersiniz
tehtedûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı