←Prev   Ayah an-Nur (The Light) 24:35   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
Allah
allâhu
nur
nûru
semalar
es semâvâti
ve arz, yeryüzü
ve el ardı
misal, örnek
meselu
onun nuru
nûri-hi
kandil gibi
ke mişkâtin
onun içinde vardır
fî-hâ
misbah, lâmba
mısbâhun
(o) misbah, (o) lâmba
el mısbâhu
içinde
sırça (cam)
zucâcetin
(o) sırça, (o cam)
ez zucâcetu
o gibidir
ke ennehâ
yıldız
kevkebun
inci gibi parlayan
durrîyyun
yakılır
yûkadu
tan
min
ağaç(tan)
şeceratin
mübarek
mubâraketin
yağ (zeytin ağacı)
zeytûnetin
yok, değil
doğuda olan (bulunan)
şarkîyetin
ve yok, değil
ve lâ
batıda olan (bulunan)
garbiyyetin
neredeyse, hemen hemen, kendi kendine
yekâdu
onun yağı
zeytu-hâ
ışık verir
yudîu
ve eğer
ve lev
yok, değil
lem
ona değdi
temses-hu
ateş
nârun
nur
nûrun
üzerine
alâ
nur
nûrin
hidayet eder
yehdî
Allah
allâhi
onun nuruna, kendi nuruna
li nûri-hi
kimse
men
dilediği
yeşâu
ve verir
ve yadribu
Allah
llâhu
örnekler, misaller
el emsâle
insanlar için, isanlara
li en nâsi
ve Allah
ve allâhu
her
bi kulli
şeyi
şey’in
en iyi bilendir
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı