←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:83   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bir zaman
ve iz
almıştık
ehaznâ
misak, yemin, kesin söz
mîsâka
oğulları
benî
İsrail
isrâîle
yok, değil
kul olmak
ta’budûne
ancak, sadece
illâ
Allah
allâhe
ve ana-babaya
ve bi el vâlideyni
ihsanda bulunmak, iyi davranmak
ihsânen
ve sahip
ve zî
yakınlar, akrabalar, hısımlar
el kurbâ
ve yetimler
ve el yetâmâ
ve miskinler, çalışamaz durumdaki ihtiyarlar
ve el mesâkîni
ve söyleyin, deyin
ve kûlû
insanlar için, insanlara
li en nâsi
güzel, iyi
husnen
ve kılın
ve ekîmû
salat, namaz
es salâte
ve verin
ve âtû
zekât
ez zekâte
sonra
summe
siz yüz çevirdiniz
tevelleytum
ancak, hariç, den başka
illâ
az
kalîlen
sizden
min-kum
ve siz
ve entum
yüz çevirenler
mu’ridûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı