←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:61   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bir zaman
ve iz
siz dediniz
kultum (iz kultum)
ey Musa
yâ mûsâ
asla
len
sabredemeyiz
nasbirâ
üzere, üzerinde, … e
alâ
yemeğe
taâmin
tek, bir
vâhidin
öyleyse, artık dua et
fe ud’u
bizim için, bize
lenâ
senin Rabbin
rabbe-ke
çıkarsın
yuhric
bizim için, bize
lenâ
şey(ler)den
mimmâ (min mâ)
yetiştirir
tunbitu
arz, yeryüzü, toprak
el ardu
onun
min
baklagillerinden
bakli-hâ
ve onun salataları
ve kıssâi-hâ
ve onun sarımsağı
ve fûmi-hâ
ve onun mercimeği
ve adesi-hâ
ve onun soğanı
ve basali-hâ
dedi
kâle
değiştiriyor musunuz
e testebdilûne
ki
ellezî
o
huve
daha düşük, daha değersiz
ednâ
onunla ki
billezî
o
huve
daha hayırlı
hayrun
inin
ihbitû
büyük bir şehir veya Mısır ülkesi
mısran
o zaman, böylece, öyle ise
fe inne
muhakkak ki sizin için, size
lekum
şey(ler)
siz istediniz
seeltum
ve vuruldu (damga)
ve duribet
onların üzerine
aleyhim
zillet, hakirlik, alçaklık ve aşağılık
ez zilletu
ve düşkünlük, fakirlik, sefalet
ve el meskenetu
ve uğradılar
ve bâu
gazapla, öfkeyle
bi gadabin
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
işte bu
zâlike
ile onların olduğu
bi enne-hum
oldular
kânû
inkâr ediyorlar
yekfurûne
âyetleri
bi âyât
Allah’ın
illâhi
ve öldürüyorlar
ve yaktulûne
peygamberler
en nebiyyîne
olmaksızın
bi gayri
hak
el hakkı
işte bu
zâlike
sebebiyle, dolayısıyla
bi mâ
isyan ettiler
asav
ve oldular
ve kânû
haddi aşıyorlar
ya’tedûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı