←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:267   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
o kimseler, onlar
ellezine
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
infâk edin, verin
enfikû
dan
min
temiz olanlar(dan), helâl olanlar(dan)
tayyibâti
şey(ler)
kazandığınız
kesebtum
ve şeylerden
ve mimmâ
biz çıkardık
ahracnâ
sizin için
lekum
den
mina
yeryüzün(den)
el ardı
ve değil
ve lâ
yönelmek, kalkışmak
teyemmemû
kötü, fena, kalitesiz
el habîse
ondan
min-hu
infâk ediyorsunuz, veriyorsunuz
tunfikûne
ve siz değilsiniz
ve lestum
onu alacak olan
bi âhızî-hi
ancak
illâ en
için
en
göz yummarak, güzü kapalı
tugmidû
onun hakkında, onun içinde, onda
fî-hi
ve bilin
ve a’lemû
….. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
gani, zengin, hiçbir şeye muhtaç olma-
ganiyyun
hamdedilen
hamîdun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı