←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:266   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ister mi, temenni eder mi
e yeveddu
sizden biriniz
ehadu-kum
için
en
olsun
tekûne
onun
lehu
bir bahçe
cennetun
tan
min
hurmalık(tan)
nahîlin
ve üzümler, bağlar
ve a’nâbin
akar
tecrî
dan
min
onun altın(dan)
tahti-hâ
nehirler
el enhâru
onun vardır (bulunur)
lehu
orada
fî-hâ
den
min
hepsin(den), her türlü(den)
kulli
ürünler, meyveler
es-semarâti
ve ona isabet etti
ve esâbe-hu
yaşlılık, ihtiyarlık
el kiberu
ve onun vardır
ve lehu
zürriyet, çocuklar
zurriyyetun
zayıf, güçsüz
duâfâu
sonra da ona isabet etti
fe esâbe-hâ
kasırga
ı’sârun
onun içinde vardır (bulunur)
fî-hi
ateş
nârun
böylece yaktı
fe ıhterakat
işte böyle
kezâlike
beyan ediyor, açıklıyor
yubeyyinu
Allah
allâhu
sizin için, size
lekum
âyetler
el âyâti
umulur ki böylece siz
lealle-kum
düşünürsünüz, tefekkür edersiniz
tetefekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı