←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:251   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sonra onları hezimete, yenilgiye uğrattılar
fe hezemû-hum
izniyle
bi izni
Allah’ın
allâhi
ve öldürdü
ve katele
davut
dâvûdu
calut
câlûte
ve ona verdi
ve âtâ-hu
Allah
allâhu
mülk, meliklik, hükümdarlık
el mulke
ve hikmet
ve el hikmete
ve ona öğretti
ve alleme-hu
şeylerden
mimmâ
diledi
yeşâu
ve eğer olmasaydı
ve lev lâ
defetmesi, yok etmesi
def’u
Allah’ın
allâhi
insanlar
en nâse
onların bir kısmı
bâ’da-hum
bir kısmı ile, diğerleri ile
bi ba’din
elbette fesat çıktı
le fesedeti
arz, yeryüzü
el ardu
ve lâkin, fakat
ve lâkinne
Allah
allâhe
sahip
fazl
fadlin
üzerine
alâ
âlemlerin
el âlemîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı