←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:246   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmaz mı, olmadı mı
e lem
gördünüz
tera
ileri gelenleri
el
eşrafı
melei
dan
min
oğulları'n(dan)
benî
İsrail
isrâîle
dan
min
sonra(dan)
ba’di
Musa
mûsâ
o zaman
iz
dediler
kâlû
peygambere
li nebiyyin
onların
lehum(u)
beas et, görevli kıl
ib’as
bizim için, bize
lenâ
melik, hükümdar
meliken
savaşalım
nukâtil
içinde, vardır
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
dedi
kâle
mu
hel
sizden umulur (mu)
aseytum
eğer
in
yazıldı, farz kılındı
kutibe
sizin üzerinize, size
aleykum
savaş
el kıtâlu
edememek
ellâ
savaşmak
tukâtilû
dediler
kâlû
ve yoktur, olmaz
ve mâ
bizim için
lenâ
edememek
ellâ
savaşmanız
nukâtile
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve olmuştu
ve kad
biz çıkarıldık
uhric-nâ
dan
min
diyarımız(dan), yurdumuz(dan)
diyâri-nâ
ve oğullarımız
ve ebnâi-nâ
artık, fakat ….. olduğu zaman
fe lemmâ
yazıldı, farz kılındı
kutibe
onların üzerine, onlara
aleyhim
savaş
el kıtâlu
yüz çevirdiler
tevellev
hariç
illâ
az, pek az
kalîlen
onlardan
min-hum
ve Allah
ve allâhu
en iyi bilen
alîmun
zalimleri, haksızlık edenleri
bi ez zâlimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı